Bağımsız Denetim ve Şirket Değerlemeleri

bagimsiz-denetim2

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim; firmaların mali tablolarının, finansal işlemlerinin, muhasebe uygulamalarının ve iç kontrol sisteminin finansal raporlama standartları çerçevesinde dışardan bir bağımsız denetçi tarafından incelenmesini, bu çerçevede raporlanarak görüş bildirilmesini içerir.

Şirketler tarafından ortaya konulan mali verilerin güvenilir olup olmadığının test edilmesi ihtiyacı, bağımsız denetimi önemli kılan asli unsurdur. Ayrıca bağımsız denetim sonuçları yönetim organları tarafından geleceğe yönelik kararların saptanmasında yol göstericidir.

Çözüm ortaklarımızla beraber şirketimiz tarafından uluslararası muhasebe ve denetim standartları çerçevesinde bağımsız denetim hizmetleri sunulmaktadır. Bu çerçevede verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Denetim Hizmetlerimiz

 • Finansal Tablolar Denetimi
 • 6102 Sayılı TTK Çerçevesinde Bağımsız Denetim
 • Sendika Bağımsız Denetim Hizmetleri
 • EPDK’ya Tabii Şirketlerin Bağımsız Denetimi
 • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Hizmetleri
 • İç Kontrol Sistem Denetimi
 • Due Diligence Çalışmaları

Şirket Değerlemeleri ve Fizibilite Çalışmaları

Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, değdiği karşılık ya da parayla ölçülebilen karşılığı olarak tanımlanabilir. Bir varlığın özellikleri ve bu özelliklerin sahibine sağlayacağı faydalar sonucu oluşan değerin, piyasa için ifade ettiği anlam ile sahibi için ifade ettiği anlam genelde farklı olabilmektedir.

Şirketler açısından değerleme; şirketin sahip olduğu varlıkları ve yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülüklerinin bugünkü değerinin parasal olarak belirlenmesidir. Başka bir deyişle şirkete ilişkin parasal ve parasal olmayan iktisadi veya mali varlıklarının tutar olarak tespiti, bunun yanında değerleme döneminde veya sonraki dönemlerde yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülüklerinin belirlenerek bugünkü değerlerinin parasal olarak ifadesi olarak yorumlanabilir. Bu ikisi arasındaki olumlu fark şirket değeri hakkında ilgili kişilere fikir verebilecektir.

 • Yatırımcıların gözünden benim şirketimin değeri nedir?
 • Şirketimin değerini etkileyen faktörler nelerdir?
 • Yatırım yapmak istediğim şirketin gerçek değeri nedir?
 • Bu yatırımı yapmak gerçekten karlı mı?

Bu ve buna benzer sorular iş dünyasında büyük küçük demeden birçok yönetici veya şirketin cevabını merak ettiği soruların başında gelir. Bu noktada şirketimiz tarafından bu soruların cevabını ortaya koyabilmek için finansal modelleme/fizibilite ve değerleme hizmetleri sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir