Blog

SGK Teşvikleri

İstihdam edilen personeller için sağlanan birçok SGK teşviği bulunmaktadır. Bunlardan en çok uygulanan teşvikleri daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık; http://www.kapsamdenetim.com/category/sgk-is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuati/ Bu yazımızda ise işsizlik ödeneği alanların istihdamında, engelli personellerin istihdamında ve 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde sunul...Devamını oku

Asgari Ücret Desteği (5510 Sayılı Kanunun Geçici 75’inci Madde)

5510 Sayılı Kanunun Geçici 75’inci Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları Bu teşvik ile sigorta prim ödemelerinde işverenlere bir miktar indirim hakkı getirilmektedir. Buna göre Sigortalı personel çalıştıran firmaların çalıştırdıkları her bir personel için Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar kadar indirim hakkı tanınmıştır. (2017 Yılında bu tutar 30 gün çalışa...Devamını oku

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki (4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, > İşçinin işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması > İŞKUR’a kayıtlı [&hell...Devamını oku

İlave İstihdam Tesviki (4447 Sayılı Kanun Geçici 19’uncu Madde)

4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19’uncu Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları, (Bu madde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.) Firmaların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında aşağıdaki şartlara sahip kişileri işe almaları durumunda sigortalı ve işveren hissesi primlerinde önemli indirimler getiri...Devamını oku

Torba Yasa 2018

27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa (7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ile birçok teşvik yürürlüğe girmiş bazı düzenlemeler yapılmıştır. A- Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında Amortisman “Yarı” Sürede İtfa Edilebilecek İmalat sanayinde...Devamını oku

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmeler için Sanayi Sicil Belgesi Alma Zorunluluğu

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede Kanuna...Devamını oku

2018 Yılında İşbaşı Eğitim Programları

 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de 2017/11174 sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” yayınlanmıştır. Bu çerçevede 2017 yılında uygulanmış olan İşbaşı Eğitim Programlarının 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir...Devamını oku

Teknokent Kazanç Tutarının Tespiti ve Nitelikli Harcamalar

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır Bu yazımızda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların, gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek ...Devamını oku

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteği

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 62 ve 63. Maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa bazı eklemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede...Devamını oku

Teknokent Firmalarının Edinmek Zorunda Oldukları Patent, Patente Eşdeğer Belgeler ve Proje Bitirme Belgesi

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.  22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde De...Devamını oku