2006 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. İki yıl mali müşavirlik firmasında çalıştı. 2009 yılından beri  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile çalışmaktadır. Aşağıdaki konularda 9 yıllık deneyime sahiptir:

  • Türk Vergi Sistemi
  • Tek Düzen Muhasebe Sistemi
  • Türk Ticaret Hukuku
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • İş Hukuku
  • 5746 ve 4691 sayılı kanun uygulamaları