Hakkımızda

firmadegerlendirmesi

Kapsam Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. alanlarında uzman iki mali müşavirin bir araya gelmesiyle 2012 yılında kurularak faaliyete geçmiştir.

Çeşitli sektörlerde farklı nitelikte birçok firmanın muhasebe ve mali müşavirliği tarafımızdan yürütülmekte olup, başta bilişim, elektronik ve biyoteknoloji olmak üzere mühendislik alanlarında faaliyet gösteren birçok girişim firmasına hizmet sunmaktayız.

Yalnızca muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti veren sıradan bir muhasebe şirketi olmanın ötesinde, birlikte çalıştığımız girişim firmalarına sunduğumuz rehberlik hizmetleri ile onların en büyük destekçisi olmaya çalışıyoruz. Özellikle kamu kaynaklı hibe destekleri ile kurulan Ar-Ge tabanlı girişim firmalarının muhatap kaldığı 5746 (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun) ve 4691 (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) sayılı kanun uygulamalarına ilişkin sorunlara çözümler sunuyoruz.

 

TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlar tarafından sunulan hibe destek programlarının bütün aşamalarında (hazırlık, başvuru, destek sürecinin yürütülmesi, sonuçlandırılması) muhasebe hizmeti verdiğimiz firmalarımıza mentörlük sunmaktayız.

Ekibimiz

Mali Müşavir/ Hüseyin ASLAN
Mali Müşavir / Mehmet DEMİR
Cihat ASLAN
Safa KÖSALI
Mali Müşavir/ Mustafa Erbil
Gül ŞAHİN
Beyza Çakırtaş