MUHASEBE UZMANI

Gül ŞAHİN

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016 iktisat mezunudur. 2016’dan bu yana Kapsam Denetim’ de muhasebe uzmanı olarak mesleğine devam etmektedir. 2020 yılında SMMM Staja giriş sınavını kazanmıştır.

Uzmanlık Alanları:

  • Türk Vergi Sistemi Çerçevesinde Sunulan Muhasebe Hizmetleri (Defter Tutma, Beyanname ve Bildirgelerin Hazırlanması)
  • TÜBİTAK, Mali Rapor Süreçleri Yönetimi
  • Vergi İade İşlemleri
  • Bordro ve Özlük işlemlerinin takibi
  • Cari mutabakat İşlemleri
  • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde 3 Aylık Raporların Hazırlanması
  • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aylık Muafiyet Raporlarının Hazırlanması ve Onaylanması
  • 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Bordroların Hazırlanması ve İndirimlerin Uygulanması
E-posta gönderin

gul@kapsamdenetim.com

Kapsam Denetim Ekibi

Ekibimiz

Hüseyin ASLAN

Kurucu Ortak / Mali Müşavir

Mehmet DEMİR

Kurucu Ortak / Mali Müşavir

Cihat ASLAN

Muhasebe Uzmanı

Safa KÖSALI

Muhasebe Uzmanı

Mustafa ERBİL

Mali Müşavir

Beyza ÇAKIRTAŞ

Muhasebe Uzmanı

Tuğba ASLAN

Muhasebe Uzmanı

Doğukan SÜRÜN

Muhasebe Uzmanı