Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, yenilik ve tasarıma yönelik Ar-Ge, İnovasyon faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemek, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla 5746 sayılı Kanun ile hayatımıza girmiştir.

Günümüzde, şirketlere sunulan destek, istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmek, oldukça önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede tanınmış olan teşvik unsurları, Ar-Ge Merkezleri’ni cazip kılmaktadır. Ancak şirketlerin muhatap oldukları ilgili kanunlar ve bu çerçevede riayet etmek zorunda kaldıkları kurallar geniş bir alanı kaplayabilmektedir. Oldukça sık güncellenen mevzuat, uygulamalarda sürekli bir değişikliği beraberinde getirmekte, bu ise ilgili süreçler bütünü için profesyonel destek almayı neredeyse zorunlu hale getirmektedir.

Şirketimiz kurulduğu günden beri, 5746 sayılı kanun uygulamalarına muhatap kalan firmalarla çalışmakta olup, başta bilişim, elektronik ve biyoteknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmaya muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizin Ar-Ge Merkezlerine yönelik hizmetleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Kapsam Denetim

Ar-Ge Merkezleri