Duyurular Girişimcilik
Duyurular Girişimcilik

İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı Getirildi

Söz konusu düzenleme ile bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen, makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet gibi elektronik ortamlar aracılığı ile satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta olup elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmektedirler. Söz konusu tevkifat bankalar tarafından yapılacak olup çalışanı bulunanlar için %2, bulunmayanlar […]

Duyurular
Duyurular

5510 Sayılı Kanun’un 4/1- b Bendi Kapsamındaki ( Bağ- Kur Borçları) Siliniyor

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına Bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını; 1/2/2021 tarihine kadar (31/ 01/2021 hafta sonuna denk geldiğinden) ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde,  1- Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin […]

Duyurular
Duyurular

İstihdam Teşvikleri

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde birçok istihdam teşvik paketi hayata geçirilmiş veya süresi uzatılmıştır. İşsizlik Sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İşsizlik Sigortası Kanununa göre hizmet akdinin sona ermesinden […]

Duyurular
Duyurular

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklar yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiştir.  Bu çerçevede söz konusu kanun kapsamında getirilen düzenlemelere aşağıda ulaşabilirsiniz. Borç Yapılandırması Yasa temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yani vergi dairelerine, […]

Duyurular
Duyurular

Şahıs Firmalarının Yurtdışına Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirdikleri Satışlarda %50 Kazanç İstisnası Getirildi

GVK 89’uncu maddede yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecektir. Söz konusu […]