Duyurular

Dövizli İş Sözleşmesi Düzenlenmesi ve Dövizli Maaş Ödenmesi

[Tek Cümlede Özet: Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir.]

Bu düzenlemenin bazı istisnaları mevcut olup uygulama detaylarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile birlikte Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.  

Anılan Tebliğde yer alan hükümlere göre iş sözleşmeleri de bu düzenleme ve dolayısıyla kısıtlamalara tabii olup, hangi iş sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerden doğan ödeme yükümlülüklerinin dövizli veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabileceği belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Tebliğ’in 8. Maddesinde bu düzenlemenin dışında tutulacak istisnalara detaylı bir şekilde yer verilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tereddütleri gidermek adına Sıkça Sorulan Sorular bölümü oluşturduğunu duyurmuştur.

İlgili Tebliğ’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki kişilerle dövizli veya dövize endeksli olarak iş sözleşmeleri düzenlenebilir ayrıca ödemelerin de dövizli veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün bulunmaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri(Çifte vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunduğundan, bu kişilerle dövizli iş sözleşmesi düzenlemek mümkün değilken mavi kartlı kişiler için aynı hükümden hareketle dövizli iş sözleşmesi düzenlenmesi mümkündür)
  • Yurt dışında ifa edilecek işler kapsamında düzenlenen iş sözleşmeleri
  • Gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmeleri
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu iş sözleşmeleri
  • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler.
  • Serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri

Söz konusu zorunluluğa aykırı davranan her biri tarafa ayrı ayrı uygulanmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir