4691 Sayılı Kanun Duyurular Genel Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun Duyurular Genel Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

03/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile; Kuluçka merkezlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Değerlendirme kurulunun...