4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak yerli ürünleri belirlemek ve belgelemek amacıyla TOBB veya TESK’e bağlı odalar bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece sanayi sicil belgesine sahip (Sanayi Odaları’na kayıtlı) yerli üreticilere verilmeye başlanmıştır. Yerli malı belgeleri; firmaların kapasite raporları, sanayi sicil belgeleri ve diğer talep edilen belge/bilgiler çerçevesinde ilgili incelemeler tamamlandıktan sonra […]

4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde düzenlenen birçok ihaleye katılabilmek için teklif verecek firmaların ihale konusu veya benzer işlerde deneyimini gösteren belgeler talep edilebilmektedir. Genel itibariyle “İş Bitirme Belgesi” olarak adlandırılan bu belgelere sahip olmayan şirketler en baştan ihaleye katılım şanslarını kaybetmektedirler. Ancak 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile Teknolojik Ürün Sahibi firmalara “Teknolojik Ürün […]

Girişimcilik Tübitak / Teydeb
Girişimcilik Tübitak / Teydeb

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2017 Çağrısı 1. Dönemi Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Açıklandı

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2017 yılı 1. Çağrı 2. Aşama değerlendirme süreci tamamlandı. Destek sürecinin 1 Ekim 2017’de başlaması planlanmaktadır. Projeleri desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin, aşağıdaki 1) Limited veya anonim türünde olan ve girişimcinin en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacağı şirketin tescilinin en geç 8 Eylül 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 2) Girişimciler Şirket tesciline ilişkin aşağıdaki belgelerin firma kaşeli ve imzalı […]

Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

BAĞ-KUR Sigortalılığı ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Ödenmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, herhangi bir işverene hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) eski ismiyle BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki meslek gruplarında yer alan kişiler, her ayın sonuna kadar 4(b) kapsamında ya da sık kullanılan adıyla […]

Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Vergi Borçları Ve Ödenmesi

Dünya’daki birçok vergi sistemi gibi Türkiye’deki vergi sistemi de beyan usulüne dayanır. Başka bir deyişle vergi mükellefleri ilgili vergilendirme dönemindeki işlemleri kendileri beyan ederler ve böylece ne kadar gelir elde ettiklerini bu gelirlerden ne kadar vergi ödemeleri gerektiğini kendileri hesaplarlar. Verginin beyanı ise şirketlerin muhasebe birimleri veya muhasebecileri tarafından elektronik ortamda hazırlanan beyannameler ile gerçekleştirilir. […]