Dünya’daki birçok vergi sistemi gibi Türkiye’deki vergi sistemi de beyan usulüne dayanır. Başka bir deyişle vergi mükellefleri ilgili vergilendirme dönemindeki işlemleri kendileri beyan ederler ve böylece ne kadar gelir elde ettiklerini bu gelirlerden ne kadar vergi ödemeleri gerektiğini kendileri hesaplarlar.

Verginin beyanı ise şirketlerin muhasebe birimleri veya muhasebecileri tarafından elektronik ortamda hazırlanan beyannameler ile gerçekleştirilir. Bu beyannameler sonucunda şirket adına bir vergi hesaplanır ve tahakkuk eder. Hiçbir şekilde kar etmeyen, ya da vergisi çıkmayan şirketler için dahi belli tutarlarda “beyanname damga vergisi” söz konusu olur ki bu borçlar şirketlerin yalnızca beyanname düzenlemeleri sonucu tahakkuk eder.

Temel olarak şirketlerin düzenlemek zorunda oldukları beyannameler ve düzenleme ve ödeme tarihleri ise aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Vergi Beyannamesi Verilme Sıklığı Beyan Süresi Ödeme Süresi
Katma Değer Vergisi Her Ay Takip Eden Ayın 24. Günü Takip Eden Ayın 26. Günü
Katma Değer Vergisi 2 Vergi Söz Konusu ise Takip Eden Ayın 24. Günü Takip Eden Ayın 26. Günü
Muhtasar/Stopaj Aylık veya 3 Aylık Takip Eden Ayın 23. Günü Takip Eden Ayın 26. Günü
Geçici Vergi 3 ayda Bir Mayıs, Ağustos, Ekim ve Şubat Aylarının 14. Günü
Mayıs, Ağustos, Ekim ve Şubat Aylarının 17. Günü
Kurumlar Vergisi Yılda 1 Defa 4. Ayın 25. Gününe Kadar 4. Ayın Son Günü
Damga Vergisi Her Ay Takip Eden Ayın 23. Günü Takip Eden Ayın 26. Günü

 

Yukarıdaki tabloda yer alan tarihlerin resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde bu süreler ilk iş gününe uzamaktadır.

Vergi Tahakkuklarının Ödenmesi

Elektronik ortamda düzenlenen beyannameler ile birlikte mükellefler adına aşağıdaki gibi bir tahakkuk fişi üretilir ve yukarıdaki vadelerde ödenmesi gerekir.

 

kdv tahakkuk 1

 

Vergi Tahakkukları ise aşağıda özetlenen yollarla ödenebilir;

–Banka Veznelerinden

–Herhangi Bir Vergi Dairesinden

–İnternet Bankacılığı
A- BANKA VEZNELERİNDEN VEYA VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME

Tahakkuk fişi ile beraber herhangi bir bankadan veya vergi dairesinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus; bankalar vadesinden sonra ödeme kabul etmezken, vergi dairelerinden bütün vergi borçları ödenebilmektedir. Bunun için şirketin vergi kimlik numarasının bilinmesi yeterli olmaktadır.

 

B- İNTERNET BANKACILIĞI İLE ÖDEME

Vergi tahakkuklarının internet bankacılığı ile ödenmesi bazen tereddütlere sebebiyet vermektedir. Zira birçok vergi beyannamesi ve ödeme ekranı kullanıcıların hata yapabilmelerine neden olmaktadır. Bu çerçevede ödemelerin nasıl yapılması gerektiği aşağıdaki ekran görüntüleri ile izah edilmeye çalışılmıştır. Mükelleflerin hata yapmamaları için özellikle tahakkuk fişi numarası ile sorgulama yapmaları, sonrasında çıkan vergi tutarını tahakkuk tutarı ile karşılaştırmaları önerilir.

Bankaların vergi ödeme ara yüzleri birbirinden farklı olsa da temel olarak aynı bilgiler istenmektedir. Yukarıdaki tahakkuk fişinde farklı renkler ile çerçevelenmiş bulunan bilgilerin sorgulama esnasında seçilmesi gerekmektedir. Sorgulama sonucunda şirketinizin ismi ve ödenecek borç tutarı ekrana gelmesi gerekecektir. Bazı bankaların elektronik ödeme sistemleri geçmiş dönem vergi borçlarını da tahsil ederken bazı bankalar bu noktada sorun çıkarabilmektedir. Dolayısıyla bu duruma ayrıca dikkat etmek gerekir. Sonrasında ise ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz;

 

iş bank 1

İlgili bilgiler çıkan ekranda sorgulanır,ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

iş bankası 2

 

Ödemeler sekmesinden vergi ödemeleri seçilir; 

1

 

Sonraki ekranda hangi vergi türünde ödeme yapılmak isteniyorsa, bu vergi seçilir (yukarıdaki tahakkuk fişinde kahverengi ile çerçevelenmiş alanda yazan vergi türü)

2

 Diğer istenen bilgiler de girildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir. yukarıdaki tahakkuk fişinde kırmızı ile çerçevelenmiş tahakkuk fiş numarasının doğru bir şekilde aktarılması gerekir.

3