Şirketler sigortalı çalıştırdıkları personellerinin SGK primlerini ödemekle yükümlüdürler. Bu çerçevede her ayın işlemleri takip eden ayın 23’üne kadar şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tamamlanır ve ilgili Sigorta İl Müdürlüklerine elektronik ortamda bildirilir.
Bu işlemler sonucunda işverenlere elektronik ortamda bir tahakkuk fişi üretilir ve ay sonuna kadar ödeme yapmaları sağlanır. Sigorta prim borçlarının ödenmesi için birkaç farklı yol bulunmaktadır;

– Doğrudan banka veznelerinden,
– İnternet Bankacılığı ile
– E Devlet üzerinden kredi kartı ile
A-  BANKA VEZNELERİNDEN ÖDEME

Bildirimler tamamlandıktan sonra SGK’nın sitesi tarafından aşağıdaki gibi barkodlu bir tahakkuk fişi üretilir. Bu tahakkuk fişi ile herhangi bir bankanın veznesinden ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

sgk-tahakkuk

B- İNTERNET BANKACILIĞI İLE ÖDEME

Bir önceki bölümdeki tahakkuk fişinde yer alan 261,33 TL’nin internet bankacılığı ile ödenmesi için; Ödemeler – SGK ve nihayetinde SSK Prim (Bazen SSK Prim Tahsilatı veya Cari Dönem SSK Tahsilatı) satırları sırasıyla seçilmelidir. Eğer geçmiş dönemlere ait SGK borçlarının ödenmesi söz konusu ise “SGK Geçmiş Dönem” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
Daha sonra sistem size işyeri sicil numarasını soracaktır. İşyeri sicil numarası ilk resimde dikdörtgen içine alınan 23 haneli numaradır. (23 haneli rakam yazılırken “—” işareti dikkate alınmamalıdır) Bu 23 haneli rakamın sonuna üç tane sıfır ekleyerek (Taşeron olarak SGK dosyası açmış olan firmalar için 3 haneli şantiye numarası yazılır)sorgulama yapılır ve çıkan borç ödenir. Çıkan borç tutarını tahakkuk fişindeki borç tutarı ile karşılaştırmanızda fayda vardır.

SGK borçlarının zamanında ödenmesi 5510 ve 5746 sayılı kanunlar kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanabilmek adına önem arz etmektedir. Son ödeme tarihini geçiren şirketlerin bu istisnalardan yararlanması mümkün olmaz

Bankaların ara yüzleri farklı olsa temel olarak aynı işlemlerin yapılacağını hatırlatmakta fayda vardır. Farklı iki bankanın ödeme ekranları ve ödeme işlemleri için takip edilmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir.

 

iş bankası 1

 

iş bankası 2

 

iş bankası 3

 

 

 

kredi

 

kredi 2

 

kredi 3

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Sigorta prim borçlarının E Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kredi kartı ile ödenmesi de mümkündür. Burada şirketler için yapılacak ödemelerin şirkete ait kredi kartı ile yapılmasının uygun olacağını hatırlatmakta fayda var.

Bunun için aşağıdaki resimlerde yer alan adımların takip edilmesi gerekmektedir.
Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak ve e-Hizmetler sekmesi seçilir.

e devlet 1

 

Daha sonra Sosyal Güvelik Kurumu’nun alt başlığı olan Diğer Hizmetler sekmesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme” Uygulamasına seçilir sonrasında çıkan sayfa SGK online tahsilat uygulamasına yönlendirme yapacaktır.

edevlet 2

 

 

Sorgu türü “4A İŞVEREN ÖDEMELERİ” sorgu tipi ise “ İŞVEREN CARİ DÖNEM“ olarak seçilir ve SGK sicil numarası ile sorgulama yapılır.

İşyeri sicil numarası önceki bölümlerde anlatıldığı gibi ilk resimde dikdörtgen içine alınan 23 haneli numaradır. (23 haneli rakam yazılırken “—” işareti dikkate alınmamalıdır) Bu 23 haneli rakamın sonuna üç tane sıfır ekleyerek (Taşeron olarak SGK dosyası açmış olan firmalar için 3 haneli şantiye numarası yazılır)sorgulama yapılır ve çıkan borç ödenir.

e devlet 4