Duyurular
Duyurular

5510 Sayılı Kanun’un 4/1- b Bendi Kapsamındaki ( Bağ- Kur Borçları) Siliniyor

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına Bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını; 1/2/2021 tarihine kadar (31/ 01/2021 hafta sonuna denk geldiğinden) ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde,  1- Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin […]

Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

BAĞ-KUR Sigortalılığı ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Ödenmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, herhangi bir işverene hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) eski ismiyle BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki meslek gruplarında yer alan kişiler, her ayın sonuna kadar 4(b) kapsamında ya da sık kullanılan adıyla […]

Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Sigorta Prim Borçlarının Ödenmesi

Şirketler sigortalı çalıştırdıkları personellerinin SGK primlerini ödemekle yükümlüdürler. Bu çerçevede her ayın işlemleri takip eden ayın 23’üne kadar şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tamamlanır ve ilgili Sigorta İl Müdürlüklerine elektronik ortamda bildirilir. Bu işlemler sonucunda işverenlere elektronik ortamda bir tahakkuk fişi üretilir ve ay sonuna kadar ödeme yapmaları sağlanır. Sigorta prim borçlarının ödenmesi için birkaç farklı […]