Muhasebe Hizmetlerimiz?
 • Muhasebe Hizmetleri ( Defter Tutma,    Beyanname ve Bildirgelerin Hazırlanması ve İmzalanması)
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Finansal Tabloların Hazırlanması
 • Muhasebe Danışmanlığı,
 • Mali Raporlama
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturulması ve Danışmanlığı
4691 ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Hizmetlerimiz?
 • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde 3 Aylık Raporların Hazırlanması
 • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aylık Muafiyet Raporlarının Hazırlanması ve Onaylanması
 • İlgili Kanunlar Çerçevesinde Bordroların Hazırlanması ve İndirimlerin Uygulanması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Resmi Kurumlara Bildirim ve Beyanların Yapılması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamaları Çerçevesinde Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Kayıtlarının Tutulması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Yönetmelikleri Çerçevesinde Danışmanlık Hizmetleri
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sunuluna İndirim, İstisna ve Muafiyetlerin Uygulanması
Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz?
 • Vergi Planlaması
 • Türk Vergi Sistemi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergilendirme ve Vergi Anlaşmaları
 • Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Vergi İhtilafları, Uyuşmazlıkları, Davaları ve Çözümü
 • Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri
 • Risk Danışmanlığı Hizmetleri
Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Hizmetlerimiz?
 • Sosyal Sigortalar Nezdinde İşyeri Açılışı, Kapanışı, Devri Vb. Tescil İşlemleri
 • Sosyal Sigortalar Nezdinde Her Nevi Bildirge ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Kazaları
 • Sosyal sigortalar ve İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Özlük Dosyaları Denetlenmesi
 • İstihdam Teşviklerinin Uygulanması
 • Sosyal Sigortalara İlişkin Teftiş ve İnceleme Süreçlerinin Takip Edilmesi
 • İş Akdinin Feshi Ve İş Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Hizmetler
Türk Ticaret Kanunu Hizmetlerimiz?

Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Birleşme/ Devralma/Bölünme İşlemleri
 • Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemleri
 • Şube Açılışı/Kapanışı Tescili
 • Tasfiye İşlemleri
 • Nevi Değişikliği İşlemleri
 • Hisse Devri İşlemleri
 • Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri
 • Adres Değişikliği İşlemleri
 • Genel Kurul Yapılması ve İç Yönergelerin Hazırlanması
İletişim Kurun

Sorularınız mı Var? Bize Sorun!  More Help

  Our Support Team
  will Always Assist You 24/7

  For Customers

  We have seen great successes with everyone companies.

  For Partners

  Every business and industry requires an approach.

  For Business

  You make sure you know how campaign is performing.

  For Startups

  To generate highly focused leads ready to purchases.