Tübitak / Teydeb Tübitak BİGG
Tübitak / Teydeb Tübitak BİGG

Tübitak BİGG 2018 Yılı 2. Dönem Başvuruları Alınmaya Başladı

TÜBİTAK’ın 1512 kodlu girişim sermayesi desteği ilk defa 2012 yılında başvuruları kabul etmiş ve 2015 yılına kadar çok az değişerek devam etmiştir. Ancak 2015 yılında destek programında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve Aşama 1 başvurularının TÜBİTAK yerine yetkilendirilmiş ve “Uygulayıcı Kuruluşlar” olarak adlandırılmış 20 farklı kuruma (Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark yönetici şirketleri ve bir bankaya) […]

Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Opsiyon Havuzu Nedir ?

Opsiyon Havuzu: Daha ziyade start up firmaları tarafından, yetenekli çalışanların kendi girişim firmalarında çalışmasını teşvik etmek amacıyla, rezerve edilmiş pay senetlerini ifade eder. Bu personellere belli bir ücretin yanında bir miktar da pay teklif edilerek şirketin büyümesi veya yatırım alması sonrasında veyahut halka açılması senaryosunda büyür karlar elde etmesi fırsatı sunulur. Bu uygulama çalışan personellerde […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Çeşitleri

1- Hamiline ve Nama Yazılı Paylar Nama Yazılı Pay; Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olan ve o kişinin şirketteki ortaklık payını temsil eden pay senetleridir. Nama yazılı pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini, sahiplerinin […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay/Pay Senedi

Pay; kavramı şirket hissedarlarının şirket sermayesine katılma oranı ile birlikte pay sahibinin hak ve sorumluluklarını ifade eder. Pay Senedi; Şirket hissedarlarına ait sermaye paylarını temsil etmek üzere 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak Pay Sahibinin Hakları; 1- Kar Payı Hakkı; Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Her […]