Tübitak / Teydeb Tübitak BİGG

Tübitak BİGG 2018 Yılı 2. Dönem Başvuruları Alınmaya Başladı

TÜBİTAK’ın 1512 kodlu girişim sermayesi desteği ilk defa 2012 yılında başvuruları kabul etmiş ve 2015 yılına kadar çok az değişerek devam etmiştir. Ancak 2015 yılında destek programında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve Aşama 1 başvurularının TÜBİTAK yerine yetkilendirilmiş ve “Uygulayıcı Kuruluşlar” olarak adlandırılmış 20 farklı kuruma (Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark yönetici şirketleri ve bir bankaya) yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
2018 yılı birinci çağrısı kapsamında Uygulayıcı Kuruluşlar başvuruları kabul etmiş olup, açıklanan Çağrı Duyurusu’na göre destek süreci 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacak.
2018 Yılı Çağrısı kapsamında Uygulayıcı Kuruluşlar 2. Dönem başvurularını almaya başladı.
2018 Yılı 2. Dönem Başvurularını almaya başlayan Uygulayıcı Kuruluşlar ve son başvuru tarihleri ise aşağıdaki gibidir.
1- Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
2- Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Temmuz – Ağustos 2018)
3- Bilkent CYBERPARK (Temmuz – Ağustos 2018)
4- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Ş.
5- Erciyes Teknopark Ş.
6- Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Ş.
7- Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici Ş. (Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018)
8- Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi Ş. (Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2018)
9- Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. İle.San. ve Tic. Ş.
10- İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Ş.
11- İstanbul Teknokent Ş.
12- İTÜNOVA Teknoloji Ş. (Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2018)
13- Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Ş.
14- Marmara Teknokent Ş.
15- ODTÜ Teknokent Yönetim Ş.(Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018)
16- Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
17- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
18- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
19- Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ş. (13 Temmuz – 02 Eylül 2018)
20- Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Ş. (Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2018)
2018 YILI BİGG ÇAĞRI DUYURUSU
 TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2018 yılı çağrısına çıkmaktadır. Programın adı önceki çağrıda olduğu gibi BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak kullanılmaya devam edilecektir.
  1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlayacaktır.
  1. aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.
BİGG programına ait detaylı bilgiler, duyurular ve Uygulayıcı Kuruluşlar listesi programın resmi sitesi olan www.bigg.tubitak.gov.tr adresinde ve www.tubitak.gov.tr/1512  yer almaktadır.
Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve
hizmetlere  dönüştürülecek  iş  fikri  başvuruları  kabul  edilecektir.  2.  aşama  başvurusu  yapan girişimcilerin  6  tematik  alandan  hangisi  kapsamında  başvuru  yaptıkları  Uygulayıcı  Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir.
1- Akıllı Ulaşım
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
2- Enerji ve Temiz Teknolojiler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
3- İleri İmalat ve Sanayi
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim,  Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
4- İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık,  Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
5- Sağlık ve İyi Yaşam
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği,  E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.
6- Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.
Çağrıya Başvuru Koşulları
 Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
a- Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
b- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
c- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
d- Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
e- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almama
 *   Ön   başvuru   tarihi;   iş   fikrinin   uygulayıcı   kuruluş   tarafından   https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.
 Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli
 Teknogirişim  Sermayesi  Desteği  üst  limiti  150.000  TL’dir.  Proje  isterlerine  uygun  olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin belirlenmesi beklenmektedir.
 Programın    2.    aşamasında    desteklenmesi    uygun    bulunan    iş    planları    için    panel değerlendirmesinde   belirlenen   destek   kapsamına   alınan   tutar   kadar   geri   ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır.
 Proje  sözleşmesinin  imzalanmasının  ardından  destek  kapsamına  alınan  bütçenin  %40’ı  ilk ödeme  olarak,  %40’ı  ara  ödeme  olarak  ve  varsa  kalan  ödeme  proje  sonu  işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.
 Proje  sonu  işlemleri;  Kuruluşa  aktarılan  proje  desteği  ve  Kuruluş  tarafından  sunulan  tüm
dönem  raporlarının  değerlendirilmesi  sonucunda  hesaplanan  destek  tutarı  toplamı  dikkate alınarak  mahsuplaşma  işlemlerinin  gerçekleştirilmesidir.  Mahsuplaşma  sonucunda  firmadan geri ödeme istenebilir.
Proje  sonu  işlemleri;  Kuruluşa  aktarılan  proje  desteği  ve  Kuruluş  tarafından  sunulan  tüm
Başvuru Süreci ve Belgeleri
Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları “3. Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge (Belge                           formatı https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mezuniyet_durum_belgesi_160118.pdf adresinde yer almaktadır),
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
  • Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.
Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bu  belgelerin  sağlanmaması  veya  eksik  olması  halinde,  girişimcinin  Programa başvurusu
kabul edilmeyecektir.
Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.
  Etik Kurulu Onay Belgesi
Program  kapsamında  sunulan  iş  planı  önerileri,  insan  katılımcılardan  bilgi  toplamayı gerektiren anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya   insan   ve   hayvanların   (materyal/veriler   dahil)   deneysel   ya   da   diğer   bilimsel amaçlarla kullanılmasını ön görüyor ise Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir. Bu  durumda  2.  aşama  başvurusu  öncesinde  ilgili  kurumun  İnsan  Araştırmaları  Etik Kurulu/Biyoyararlanım  ve  Biyoeşdeğerlik  Çalışmaları  Etik  Kurulları/Klinik  Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan Etik Kurul Onay Belgesi alınması ve ilgili belgenin 2. aşama iş planı başvuru dosyasında sunulması gereklidir.
 Sonuçların Duyurulması
Aşama İş Fikri Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
İş fikri başvurularının Uygulayıcı Kuruluş tarafından değerlendirilmesi ile 1. aşamaya kabul edilen iş fikirleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından duyurulur.
Aşama İş Planı Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
  1. Aşama İş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar girişimcilerin e-posta adresine    bildirilir    ve    2.    aşamada    desteklenecek    iş    planlarının    listesi www.tubitak.gov.tr/1512 adresinde ilan edilir. 2. aşamada desteklenecek girişimcilerin şirket tescilini yaptırmaları için verilecek süre söz konusu e-posta içeriğinde yer alır.
Personel Giderleri Hakkında Önemli Hususlar
 
BİGG  kapsamında  kurulan  şirketin  kuruluş  ortakları,  başka  bir  işletmede  SGK’lı  olarak çalışmaları  durumunda  2.  aşamada  iş  planı  bütçesinde  personel  gideri  sunamaz.  Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama iş planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.
 İlgili Dokümanlar
 15 12 TÜB İTAK Te kn og i ri şi m S erma y e De steğ i Prog ram ı Uygu l am a Esasl arı
1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı  2. Aşama Baş vu ru D ok ü ma n ı
 Mal i Rap or Haz ı rl am a K ı lavu z u
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK-  1512  Teknogirişim  Sermayesi  Desteği  Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmış olup, çağrı duyurusunda yer alan istisnai hususlar dışındaki durumlar için Uygulama Esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.