Tübitak BİGG

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2018 yılı 1. Çağrı 2. Aşama Sonuçları

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2018 yılı 1. Çağrı 2. Aşama değerlendirme süreci tamamlandı.
Destek sürecinin 01.10.2018 tarihinde başlaması planlanmakta olup,projeleri desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin, aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları Uygulayıcı Kuruluş’a iletmesi gerekmektedir.
Girişimcilerden 10 Eylül 2018 tarihine kadar en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacakları bir  Limited veya Anonim şirket kurmaları  aşağıdaki belgelerin firma kaşeli ve imzalı kopyalarını   bağlı oldukları Uygulayıcı Kuruluş’a iletmeleri beklenmektedir.
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi levhası,
  • Noterden alınacak imza sirküleri
2012’den bu yana özellikle kamu kaynaklı hibe destekleri ile kurulan Ar-Ge tabanlı girişim firmalarının muhatap kaldığı 5746 (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun) ve 4691 (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) sayılı kanun uygulamalarına ilişkin sorunlara çözümler sunuyoruz.
Bu çerçevede aşağıdaki konuların tartışılacağı seminerimiz, 28 Ağustos 2018 Salı günü saat 16:00’da ODTÜ TEKNOKENT  İkizler Binası’da gerçekleştirilecektir. Bu seminerde aşağıdaki konuları tartıışıyor olacağız.
1- Şirket Kuruluş İşlemleri/özellik arz eden durumlar,
2- Şirket sahibi girişimcilerin vergisel yükümlülükleri ve ticari hayatta bilinmesi gerekenler
3- Şirket sahibi girişimcilerin SGK konusundaki yükümlülükleri
4- Tübitak Teydeb Destekleri ve Mali Rapor hazırlama süreçleri, Proje süresince dikkat edilmesi gereken mali konular.
5- 4691/5746 Sayılı Kanunlar ve İlgili Kanunların Kıyaslanması,
Bu konular hakkında sizler için hazırladığımız e-kitaba buradan ulaşabilirsiniz.
Hazırlamış olduğumuz sunuma ise buradan ulaşabilirsiniz