Duyurular Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

[Tek Cümlede Özet: 15.000 USD’yi aşan ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilerek, bankalardan İhracat Bedeli Kabul Belgesi alınması zorunludur.]

Son yıllarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası döviz rezervlerinin güçlendirmesini amaçlayan bir dizi düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede şirketleri etkileyen en önemli düzenlemelerden bir tanesi de;

  • İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluluğudur.

180 gün içerisinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve belgelenmesi gerekmekte olup, bu belgeye İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) denilmektedir.

Bu uygulamaya yönelik olarak birçok değişiklik yapılmış, son yapılan güncelleme ile birlikte ikinci bir düzenlemeye kadar 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olan ihracat bedellerinin, yapılacak her ihracatı müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Mevzuat açısından 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olan ihracat bedellerinin yurda getirilerek kapatılması zorunludur. İhracat hesapların kapatılması demek ihracat bedeli dövizlerin fiili ihraç tarihinden itibaren belirlenen süre içinde (180 gün) yurda getirilerek, İBKB düzenlenmesi ve ihracat hesabının aracı banka nezdinde kapatılması anlamına gelmektedir.

  • 15.000 ABD doları veya eşitinden fazla ihracatların İBKB’ye bağlanarak kapatılmaması halinde bankaların 5 iş günü içinde Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bilgi vermeleri zorunludur.
  • Bu bildirime çerçevesinde Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Vergi Dairesi Başkanlıkları bankaların yaptıkları bildirimi müteakip 10 gün içinde ihracatçılara hesapların kapatılması için 90 gün süreli ihtarname göndermektedirler.
  • İhracatçıların bu 90 gün içinde ihracatlarını kapatmaları veya mücbir sebep durumu var ise bu durumun belgelenmesi gerekmektedir.
  • İhracat bedellerinin 180 günlük sürede yurt içine getirilememesinin haklı bir sebebi var ise beyana istinaden Vergi Dairesi Başkanlığınca 6 aya kadar ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu konuda Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin hazırlamış olduğu bilgilendirme dökümanında detaylı açıklamalara yer verilmiştir;

 

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir