Duyurular Genel SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/09 Dönemi Borçlarına Mahsup Edildi

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere; çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacaktır. Öte yandan ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilmektedir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır.

Söz konusu madde kapsamında teşvikten yararlanma şartları ”Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de açıklanmıştır.

Bu kapsamda teşvikten yararlanan işyerlerinin 2019 yılının ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları işyeri emanet listelerinde gösterilmiş ve ilk altı aya ait indirim tutarları 2020 yılı eylül ayı borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmiştir. Söz konusu mahsup işlemi ek 4’üncü madde kapsamına giren ve 2020/09. Dönem cari ay borcu olan işyerleri için yapılmıştır. İşveren, söz konusu mahsup işlemlerini intra – Tahsilat – Silinmiş Emanet bölümünden ‘Ek 4 %1 İşsizlik İndirimi’ açıklamasını ve yine 2020/09. Dönem H/C kartlarında yer alan tahsilat tarihi hareketlerinden tahsilat satırının üzerine tıklayarak ‘Ek 4 %1 İşsizlik İndirimi’ açıklamasını görüntüleyerek kontrol edebilirler.

Sonuç olarak 2019 yılının ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları 2020/09.dönem borcuna mahsup edilmiş olup, diğer aylara ait indirim tutarları da gelecek aylara sırasıyla mahsup edilecektir.

 

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir