4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Kapsam – 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, – 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, – 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacakları yeni makina ve teçhizat alımları 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den […]

4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak yerli ürünleri belirlemek ve belgelemek amacıyla TOBB veya TESK’e bağlı odalar bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece sanayi sicil belgesine sahip (Sanayi Odaları’na kayıtlı) yerli üreticilere verilmeye başlanmıştır. Yerli malı belgeleri; firmaların kapasite raporları, sanayi sicil belgeleri ve diğer talep edilen belge/bilgiler çerçevesinde ilgili incelemeler tamamlandıktan sonra […]

4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun Girişimcilik

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde düzenlenen birçok ihaleye katılabilmek için teklif verecek firmaların ihale konusu veya benzer işlerde deneyimini gösteren belgeler talep edilebilmektedir. Genel itibariyle “İş Bitirme Belgesi” olarak adlandırılan bu belgelere sahip olmayan şirketler en baştan ihaleye katılım şanslarını kaybetmektedirler. Ancak 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile Teknolojik Ürün Sahibi firmalara “Teknolojik Ürün […]

4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun

Araştırma & Geliştirme Nedir?

Araştırma ve Geliştirme’nin; (Ar-Ge) değişik kaynaklarda farklı tanımlarına yer verilmiştir; Bir işletmeye veya endüstriye ya da bütün bir ulusa rekabet avantajı sağlayacak yeni veya daha gelişmiş bir teknoloji yaratmak maksatlı ortaya koyulan çalışmaların bütünü(1) Yeni bilgiler keşfetmek ve bu bilgiler ile yeni ürünler ortaya çıkarmak için katlanılan maliyetlerin bütünü(2) Şirketlerin, yeni ürünler veya prosedürler geliştirmesine […]

5746 Sayılı Kanun
5746 Sayılı Kanun

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

6766 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hem de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun’unda kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler Bu yasa ile birlikte 5746 Sayılı Kanun’da bir çok köklü değişikliğe gidilmiş olup, AR GE Yenilik ve Tasarım faaliyetlerine […]