Araştırma ve Geliştirme’nin; (Ar-Ge) değişik kaynaklarda farklı tanımlarına yer verilmiştir;

  • Bir işletmeye veya endüstriye ya da bütün bir ulusa rekabet avantajı sağlayacak yeni veya daha gelişmiş bir teknoloji yaratmak maksatlı ortaya koyulan çalışmaların bütünü(1)
  • Yeni bilgiler keşfetmek ve bu bilgiler ile yeni ürünler ortaya çıkarmak için katlanılan maliyetlerin bütünü(2)
  • Şirketlerin, yeni ürünler veya prosedürler geliştirmesine olanak sağlayacak, ya da var olan ürün veya prosedürlerin iyileştirilmesine imkan verecek, yeni buluşlar keşfetmek amacıyla yürüttüğü araştırma faaliyetleri(3)
    Araştırma Geliştirme kavramı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  tarafından ise; Toplum, kültür ve beşeri konular da dahil olmak üzere bilgi dağarcığını artırmak ve bu bilgileri yeni uygulamalarda kullanmak amacıyla yürütülen bütün sistematik çalışmalar olarak tanımlanmış olup, Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin temel olarak 3 aşamasının bulunduğu ifade edilmiştir(4) ;

a-    Temel Araştırma

b-    Tarım, sağlık, endüstriyel kimya gibi alanlarda Uygulamalı Araştırma

c-    Yeni alet, ürün veya prosesleri geliştirmeye yönelik Deneysel Araştırma

Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından Araştırma Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme kavramları yukarıdaki tanımların aksine Türkiye Muhasebe Standardı-TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’nda ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu çerçevede “Araştırma; yeni bilimsel veya teknik bilgi ve anlayış kazanmak umuduyla girişilen özgün ve planlı inceleme ve arayış çabası” olarak tanımlanırken, Geliştirme; Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanması”(5) olarak açıklanmıştır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda  Araştırma ve Geliştirme ; “Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları” olarak tanımlanmıştır.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelikte ise Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin çerçevesi biraz daha genişletilerek mali mevzuat açısından anlaşılması gereken Ar-Ge tanımı son halini almıştır. Buna göre Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti; “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri”(6)

Kaynakça;

1-    Gale Encyclopedia of Small Business:

2-    Barron’s Accounting Dictionary:

3-    Investopedia Financial Dictionary:

4-    http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2312

5-   Türkiye Muhasebe Standartları

6- 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun