Duyurular
Duyurular

İstihdam Teşvikleri

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde birçok istihdam teşvik paketi hayata geçirilmiş veya süresi uzatılmıştır. İşsizlik Sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İşsizlik Sigortası Kanununa göre hizmet akdinin sona ermesinden […]

Duyurular
Duyurular

Şahıs Firmalarının Yurtdışına Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirdikleri Satışlarda %50 Kazanç İstisnası Getirildi

GVK 89’uncu maddede yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecektir. Söz konusu […]

Duyurular Genel SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Duyurular Genel SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/09 Dönemi Borçlarına Mahsup Edildi

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere; çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacaktır. […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki (4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, > İşçinin işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması > İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması > İşe […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İlave İstihdam Tesviki (4447 Sayılı Kanun Geçici 19’uncu Madde)

4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19’uncu Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları, (Bu madde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.) Firmaların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında aşağıdaki şartlara sahip kişileri işe almaları durumunda sigortalı ve işveren hissesi primlerinde önemli indirimler getirilmiştir. Buna göre; 1- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede […]