Duyurular Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

SGK Borç Yapılandırma Kurallarında Değişiklikler Yapıldı

SGK, prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yayımlanan genelgenin idari para cezalarının kesinleşmesi ile borcu yoktur yazılarının verilmesine ilişkin kısımlarda bazı değişiklikler yapmıştır. Buna göre;

  1. 15/12/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezaları için, işverenler son başvuru tarihi olan 31/12/2020 tarihine kadar SGK’nın ilgili ünitesine giderek, söz konusu cezalara itiraz etmeyeceğine dair taahhütte bulunması durumunda, tebliğ edilen idari para cezaları kesinleşmiş sayılacak ve yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir. Yapılandırma başvuru süresinin 1 ay uzatılması halinde ise 14/01/2021 – 01/02/2021 tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezaları için de 01/02/2021 tarihine kadar SGK’nın ilgili ünitesine giderek aynı şekilde taahhütte bulunulması durumunda söz konusu dönemde tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.
  2. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak, ihalelere katılmak amacıyla ve hakediş ödemelerine ilişkin belge talep edilmesi durumunda taksitle ödeme yapan borçluların daha önce 2 taksit ödeme zorunluluğu, tek taksit ödenmesi şeklinde değiştirilmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki şartları sağlayanlara yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecek ve borcu yoktur yazısı verilecektir.

-Yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması, yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarının altında olması,

-İdari para cezası hariç yapılandırılmış olan borçlarından ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen ödenebilir hale gelmiş borçlarının toplamının belirlenen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi,

-İlk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen ödenebilir hale gelmiş borcunun bulunmaması.

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir