Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Dövizli Sözleşmeleri TL’ye Çevrilmesi

İhracat Bedellerinin TL’ye Çevrilmsi
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 5 Eylül 2018 itibariyle yürürlüğe girmiş olup altı ay süreyle yürürlükte kalacaktır.:
180 Gün İçerisinde Tahsilat
Bu Tebliğin 3. Maddesine göre, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, ihracat bedelinin, ihracata aracılık eden banka hesabına transfer edilmesi veya getirilmesi ve TL’ye çevrilerek DAB (Döviz Alım Belgesi)’a bağlanması zorunludur.
İhracat Bedelinin %80’i Ve Terkin Edilebilecek %10
Bu Tebliğin yine 3. Maddesine göre, ihracat bedelinin en az %90’ının yurda getirilmesi ve bunun %80’inin TL’ye çevrilmesi zorunludur.
Peşin Dövizin Durumu
Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
Bedellerin Süresinde Gelmemesi Veya TL’ye Çevrilmemesi
Bu Tebliğin 8.maddesinde düzenlemiştir. Bu madde ile hem ihracata aracılık eden bankalara hem de ilgili Vergi Dairesi / Başkanlığı’na işlemlere ait takip, bildirim, ihbar ve ek süre gibi bir takım  yükümlülükler getirilmiştir.
Sözleşmelerin TL Olması
Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili cumhurbaşkanı kararı 13 Eylül 2018 Tarihli resmi gazetede yayınlandı.
Bu kararname ile; Türkiye’de yerleşik kişi ve şirketler, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında döviz üzerinden sözleşme düzenleyemeyecek ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini de döviz cinsinden gerçekleştiremeyecektir.
Döviz cinsinden yapılmış bütün kira, hizmet, iş ve alım-satım sözleşmelerinin ve bedellerinin 30 gün içerisinde Türk Lirası’na çevrilmesi zorunlu tutulmuştur.
Bu kapsamda uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ çalışmaları hala devam etmekte olup, mevcut yorumlar ve açıklamalar çerçevesinde firmaların yurt içindeki firmalara döviz cinsinden mal veya hizmet faturası düzenlenemeyeceği sonucu çıkmaktadır.
   Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.