7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye istinaden, Cumhurbaşkanı tarafından 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri uzatılmıştır. Buna göre;

  1. ”Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik” uygulaması 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
  2. ”İlave İstihdam Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış olup, işverenlere 01/01/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için imalat ve bilişim sektörü için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazançları üzerinden, diğer sektörler için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar teşvik verilecektir.
  3. 7252 sayılı kanun ile düzenlenen normalleşme desteğinin uygulaması süresi ise 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir