Duyurular

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Arttırıldı

04.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşanlara ödenen hakediş bedellerine uygulanan stopaj oranı %3’ten %5’e çıkarıldı. Söz konusu stopaj oranı 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • MADDE 1: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“3. 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %5,”

  • MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l- Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,” .

  • MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l- Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,”.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TÜRMOB

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir