Duyurular

KDV Kısmi Tevkifat Oranları ve Kapsamı Güncellendi

16.02.2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’ ile kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin oran ve kapsam hususlarında güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

KISMİ TEVKİFATA TABİ MAL VE HİZMETLERİN NİTELİĞİESKİ ORANYENİ ORAN
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler9/109/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri5/107/10
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri5/105/10
Yapı Denetim Hizmetleri9/109/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri5/107/10
Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler9/109/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri9/109/10
Servis Taşımacılığı (Okul/Personel)5/105/10
Yük Taşımacılık HizmetleriYeni2/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri5/107/10
Külçe Metal Teslimler7/107/10
Hurda ve Atık Teslimi7/107/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi9/109/10
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri9/109/10
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi5/105/10
İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri9/109/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri7/109/10
Ticari Reklam HizmetleriYeni3/10
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri3/104/10
Belirlenmiş alıcılar dışındaki tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt –Proje hizmetleri (KDV dahil 5 Milyonun altındaki faturalarda tevkifat yapılmaz.)Yeni4/10
Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler)5/105/10

Öte yandan KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcılar arasına eklenerek, belirlenmiş alıcıların kapsamı da genişletilmiş oldu.

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir