Duyurular

Nakdi Ücret Desteği ve Prim Teşvik Destek Tutarları Artırıldı

Asgari ücretin artması sebebiyle 13/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile 4447 sayılı kanunun geçici 24’üncü maddesinde belirtilen ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile geçici 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilen prim teşvik destek tutarları ve yine aynı maddelerde yer verilen nakdi ücret destek tutarları %21,56 oranında artırıldı. 

Bu çerçevede 4447 sayılı Kanunun;

  1. Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık 1.431 TL’ye çıkarılmıştır.
  2. Geçici 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’den 53,67 TL’ye, aylık 1.610,10 TL’ye çıkarılmıştır.
  3. Geçici 27’inci maddenin (b) bendine göre işe başlatılıp 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak şartı ile, ücretsiz izinde bulundukları süre kadar fondan sağlanan 39,24 TL’lik nakdi ücret desteği 47,70 TL’ye çıkarılmıştır. Yine geçici 27’inci maddenin (c) bendine göre bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da  aylık  alan,  kısa  çalışma ödeneğinden  ya  da  işsizlik  ödeneğinden  faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4-1/a,b,c kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun  geçici  20’nci  maddesi  kapsamındaki  sandıklara tabi  olarak  çalışan  ile düzenli  sosyal  yardım  alan  bulunmamak  şartları  ile  4857  sayılı  Kanunun  geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere fondan sağlanacak hane başına günlük 34,34 TL olan destek 41,74 TL’ye çıkarılmıştır.
  4. Son olarak geçici 28’inci maddede belirtilen nakdi ücret desteği tutarı da günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık 1.431 TL’ye çıkarılmıştır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir