Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

İstihdamın Artırılmasına Yönelik İşverenlere Sağlanan Vergi ve SGK İndirimleri

687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. Madde ile 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere işverene sigorta prim ödemesi teşviki uygulamaya girmiştir. Teşvik ile özel sektör işverenlerin istihdama katkı sağlaması ve işverenin yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. İşverenler 01.02.2017’den 31.12.2017 tarihine kadar istihdam edecekleri sigortalı çalışanlar için teşvikten yararlanabilecekler. Ancak […]

Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlama Desteği

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11.08.2013 tarihinde Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanabilmesi amaçlayan bir hibe destek programı açıklamıştır.  Bakanlığın yayınlamış olduğu dökümanlar çerçevesinde yurt içi tanıtım faaliyetleri için 25.000 TL yurt dışı tanıtım faaliyetleri için ise 50.000 TL hibe desteği verilmektedir.  Öncelikle hibe desteği kadar teminat […]

Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Tarafından Desteklenen AR-GE Projeleri’nin Yeni Teşvik Sistemindeki Önemi

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. Maddesinde öncelikli yatırım konuları sıralanmış olup, bu madde altında sayılan yatırım konularının 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği söz konusu yatırımların, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerinden istifade edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki alanlar öncelikli yatırım konuları olarak […]

Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılıkla İlgili Olarak Yerli Tasarım ve Üretimine Yönelik Ar-Ge ve Eğitim Faaliyetlerine Hibe Programı

 Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.2012 tarih ve 28409 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik uyarıca; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitimfaaliyetlerine ilişkin projeler max. %100 oranında desteklenmesi öngörülmüştür.  Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan […]