Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Tarafından Desteklenen AR-GE Projeleri’nin Yeni Teşvik Sistemindeki Önemi

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. Maddesinde öncelikli yatırım konuları sıralanmış olup, bu madde altında sayılan yatırım konularının 5 inci bölgede...
Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılıkla İlgili Olarak Yerli Tasarım ve Üretimine Yönelik Ar-Ge ve Eğitim Faaliyetlerine Hibe Programı

 Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.2012 tarih ve 28409 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik uyarıca; elektronik haberleşme, uzay...
  • 1
  • 2