Diğer Destek Programları

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlama Desteği

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11.08.2013 tarihinde Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanabilmesi amaçlayan bir hibe destek programı açıklamıştır.  Bakanlığın yayınlamış olduğu dökümanlar çerçevesinde yurt içi tanıtım faaliyetleri için 25.000 TL yurt dışı tanıtım faaliyetleri için ise 50.000 TL hibe desteği verilmektedir.  Öncelikle hibe desteği kadar teminat mektubu istendiğini belirtmekte fayda var.  Bir başka nokta ise personel giderleri ile ilgili bir herhangi bir açıklama ilgili dökümanlarda yer almamaktadır. Sanayi Bakanlığında görevli yetkililerle şifahen yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pazarlama elemanlarının bu hibe programı çerçevesinde desteklenmeyeceği bize açıklandı.  Başvuru dökümanlarını oldukça sade hazırlanmış olup, süreç özellikle kısa tutulmuş.  Bugüne kadar teknogirişim sermayesi desteği almış bütün şirketlere başvuru imkanı tanınmış.

  Programın kapsamı

Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla  kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı  ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 Kimler Başvurabilir

 Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya  uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa  başvuru yapılır.

 Destek Kapsamına Giren Projeler

 • · San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • · Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı

 • · Teydep  Projeleri: TÜBİTAK
 • · Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
 • · Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
 • · Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: KOSGEB
 • · Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • · BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • · AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
 • · Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

  

Başvuru Şekli 

 Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile  başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası, elden Bakanlığa teslim edilir.  Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik  ortamda başvuru yapılabilir.

 Başvuru Tarihi

 Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak  başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul  edilebilir. Başvuru tarihleri  Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. Başvurular her ayın başından kabul edilmeye başlanır; ayın son günü mesai bitiminde  sona erer.

 Destek tutarı

Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep  edilen destek tutarının; yurt dı şındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin  50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin  ise 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.

Desteklenen giderler

 • Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,
 • Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,
 • Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
 •  Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
 •  Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler, 
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının;
 • Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
 • Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren  ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

Desteklenmeyen giderler

Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar ile personel giderleri.

Detaylı açıklamalar için Bakanlığın internet adresi ziyaret edilebilir;

http://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=355

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir