Tübitak / Teydeb

Teknogirişim Sermayesi Desteği Alarak Kurulan Şahıs İşletmeleri ve TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknogrişim Sermayesi Desteği Alarak kurulan şirketler açısından 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nın önemine ilişkin açıklamaların yer aldığı yazımızı daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazımızda ise Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulan Şahıs İşletmelerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurularında özellik arz eden konulara değinmeye çalışacağız.

 Tübitak Hibe Destek Programları’na başvurular ilke olarak sadece sermaye şirketleri tarafından yapılabiliyor. 1507 Programı’na ilişkin yönetmelik hükümleri de bir farklılık arz etmiyordu.   Hal böyle olunca Bakanlık’tan destek alarak geçmiş yıllarda şahıs işletmesi statüsünde kurulan işletmelerin bu programlara yapacağı başvurularda durumu netleştirmek adına 07.07.2012 tarihinde alınan bir kararla söz konusu geçici madde yönetmeliğe eklenmiştir. 

 Geçici 1. Madde/6. Fıkra;

 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermaye desteği alarak kurulmuş olan şirketlerden, 1512 kodlu TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programının 3. Aşaması çerçevesinde 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuracaklardan bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (pp) bendinde, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 13üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)  bendinde, 14 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında, 23 üncü maddesinin dördüncü  fıkrasında, 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde, 28 inci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 45 inci  maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sermaye şirketi olarak kurulma veya sermaye  şirketi olma koşulu aranmaz.

 Buna göre 3. Aşama başvurularını yapacak Teknogirişim Firmaları’nın sermaye şirketi (limited, anonim) olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak şirketlerin projenin başarı ile tamamlandığına ilişkin yazıyı ilgili kamu idaresinden temin ederek, teknogirişim sermaye desteğinin tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay içerisinde yapmaları gerekmektedir.

 Yukarıdaki düzenlemelerin ardından TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin hazırlan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda da 01.12.2013 tarihinden itibaren baz düzenlemeler yapıldı. Eklenen metin aşağıdaki gibidir;

 “Şahıs firmalarında projede görev alan ve personel maliyetlerinin desteklenmesi uygun bulunan, firma sahibinin kendisine ve eşine ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edildiğinden,  desteklenecek harcama toplamına dâhil edilmez. (Şahıs firmalarında görev alan  personel maliyetlerine ilişkin hususlar, sadece teknogirişim desteğinden faydalanıp,  1512 nolu destek programının 2. aşamasına başvuran projeler için geçerlidir.) Yukarıda  belirtilen belgelerin ve/veya bu belgeler üzerinde gerekli bilgilerin bulunmaması halinde,  firma ortaklarının aylık maliyetleri desteklenmeyeceği için beyan edilmez. “

Bu açıklamalara göre Programa başvuru yapan şahıs işletmelerinin Proje çerçevesinde kendileri için belirleyecekleri ücretler desteklenmeyecektir.  Özellikle Destek Oranı’nın %75 olması ve Proje çerçevesindeki harcamalara ilişkin KDV tutarlarının desteklenmemesi, Projeye başvuru yapan şirket ortağı girişimcilerinin kendilerine üst sınırlar çerçevesinde ücret yazması ve bu utarları maaşları ile finanse etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Şahıs işletmelerinde maaşların desteklenmemesi ise bu konuda önemli bir problem gibi görünüyor.

 Bu konuya çözüm ise şahıs işletmelerinin nev’i değiştirerek sermaye şirketine dönüşmeleri. Böylece programa sermaye şirketi olarak başvuru yapabilecek, ve kendileri için proje kapsamında ücret belirleyebilecektir. Nevi değişikliği işlemleri için daha önce yayınladığımız “Şahıs İşletmelerinde Nevi Değiştirme İşlemlerikonulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir