Tübitak / Teydeb
Tübitak / Teydeb

TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Bilgilendirme Semineri

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2017 yılı 1. Çağrı 2. Aşama değerlendirme süreci tamamlandı. Destek sürecinin 2018 yılında başlaması planlanmakta olup,projeleri desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin, aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları Uygulayıcı Kuruluş’a iletmesi gerekmektedir. Girişimcilerden 12 Ocak 2017 tarihine kadar en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacakları bir  Limited veya Anonim şirket kurmaları  aşağıdaki belgelerin firma kaşeli ve imzalı kopyalarını   bağlı oldukları […]

Hibe Destek Programları
Hibe Destek Programları

1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı 2017 Yılı Bigg Çağrı Duyurusu Yayınlandı

TÜBİTAK’ın 1512 kodlu girişim sermayesi desteği ilk defa 2012 yılında başvuruları kabul etmiş ve 2015 yılına kadar çok az değişerek devam etmiştir. Ancak 2015 yılında destek programında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve Aşama 1  başvurularının TÜBİTAK yerine yetkilendirilmiş ve “Uygulayıcı Kuruluşlar” olarak adlandırılmış 20 farklı kuruma (Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark yönetici şirketleri ve bir bankaya) yapılabilmesine imkan […]

4691 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

Teknoloji Transfer Ofisi: Üniversite ile özel sektörü yani firmaları bir araya getiren, proje kapsamında hem akademisyenleri hem de firmaları bilgilendirip koordine eden, AR-GE destekleri hakkında danışmanlık hizmeti veren, akademik araştırmaların hayata geçmesinde ve hızlı ticarileşmesinde önemli rol oynayan organizasyonlardır. Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji transfer ofisleri, üniversite ve sanayi arasında ki boşluğu dolduran ve […]

4691 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yeni Düzenlemeler

 6766 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan bazı tanımlar değiştirilerek genişletilmiş ayrıca bazı yeni tanımlar eklenmiştir. Yapılan düzenlemelerle birlikte tasarım, tasarım faaliyeti, tasarım projesi, gibi zaten hali hazırda teknoloji geliştirme bölgelerinde […]

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Opsiyon Havuzu Nedir ?

Opsiyon Havuzu: Daha ziyade start up firmaları tarafından, yetenekli çalışanların kendi girişim firmalarında çalışmasını teşvik etmek amacıyla, rezerve edilmiş pay senetlerini ifade eder. Bu personellere belli bir ücretin yanında bir miktar da pay teklif edilerek şirketin büyümesi veya yatırım alması sonrasında veyahut halka açılması senaryosunda büyür karlar elde etmesi fırsatı sunulur. Bu uygulama çalışan personellerde […]