Duyurular Genel

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payları Kesinti Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Sizlerle 30 Ekim 2020 tarihli yazımızda mevduat faizleri ve katılma hesabı kar payları kesinti oranlarının düşürüldüğünü paylaşmıştık (https://www.kapsamdenetim.com/2020/10/30/mevduat-faizleri-ve-katilma-hesabi-kar-paylari-kesinti-oranlari-dusuruldu/).

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemede bazı değişiklikler yapılmıştır.

  • Serbest (döviz) fonları için belirlenen %15 oranındaki tevkifat uygulaması kaldırılmış olup, düzenleme 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
  • Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulanmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi uzatımıştır. Bu çerçevede, 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 (bu tarih dahil) olarak belirlenen uygulama süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda 31 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen mevduat hesaplarından yapılacak olan kesintiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Mevduat Faizlerinden Eski Oran Yeni Oran
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15 %5
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 %3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 %0
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 %5
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 %3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0
  • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan kesinti oranları da aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
  1. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  4. 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  5. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  6. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0
  • Son olarak 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında edinilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranı da %0’dır. Söz konusu düzenleme değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘döviz’ geçen yatırım fonlarını kapsamamaktadır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir