Duyurular Girişimcilik

İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı Getirildi

  • Söz konusu düzenleme ile bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen, makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet gibi elektronik ortamlar aracılığı ile satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta olup elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmektedirler. Söz konusu tevkifat bankalar tarafından yapılacak olup çalışanı bulunanlar için %2, bulunmayanlar için %4’lük bir tevkifat öngörülmektedir.

Söz konusu muafiyetten faydalanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,
  • Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi,
  • Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın alınan malların internet üzerinden satışı istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Söz konusu düzenleme 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir