Duyurular Girişimcilik
Duyurular Girişimcilik

İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı Getirildi

Söz konusu düzenleme ile bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen, makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet gibi elektronik ortamlar aracılığı ile satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta olup elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmektedirler. Söz konusu tevkifat bankalar tarafından yapılacak olup çalışanı bulunanlar için %2, bulunmayanlar […]