Duyurular Genel Tübitak / Teydeb Tübitak Mali Mevzuatı
Duyurular Genel Tübitak / Teydeb Tübitak Mali Mevzuatı

TÜBİTAK 1501 ve 1507 Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrıları Açıldı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açıldı. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanmıştır Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi […]

Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Ekonomi Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Türkiye’nin döviz  kazandırıcı hizmet gelirlerinin  artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de  yerleşik  yararlanıcıların  gerçekleştirdikleri  faaliyetlere          ilişkin  giderlerin  belirli  bir  kısmının Devlet tarafından karşılanması amacıyla yürürlüğe giren bu hibe destek programı çerçevesinde aşağıdaki sektörler desteklenmektedir.  – Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler – Bilişim Sektörüne yönelik Destekler – Film Sektörüne Yönelik Destekler – Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler  Başlıktan da anlaşılacağı üzere firmaların teşvik unsurlarından yararlanabilmeleri […]

Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılıkla İlgili Olarak Yerli Tasarım ve Üretimine Yönelik Ar-Ge ve Eğitim Faaliyetlerine Hibe Programı

 Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.2012 tarih ve 28409 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik uyarıca; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitimfaaliyetlerine ilişkin projeler max. %100 oranında desteklenmesi öngörülmüştür.  Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan […]