Ekonomi Bakanlığı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Türkiye’nin döviz  kazandırıcı hizmet gelirlerinin  artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de  yerleşik  yararlanıcıların  gerçekleştirdikleri  faaliyetlere          ilişkin  giderlerin  belirli  bir  kısmının Devlet tarafından karşılanması amacıyla yürürlüğe giren bu hibe destek programı çerçevesinde aşağıdaki sektörler desteklenmektedir.

 – Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler

– Bilişim Sektörüne yönelik Destekler

– Film Sektörüne Yönelik Destekler

– Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

 Başlıktan da anlaşılacağı üzere firmaların teşvik unsurlarından yararlanabilmeleri için faaliyetlerin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya veya hizmet sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirmeye yönelik olması gerekiyor. Verilen destek unsurlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 – Pazara Giriş

Yurt dışı Tanıtım

Yurt dışı Birim

Belgelendirme

Ticaret Heyeti

Alım Heyeti

Danışmanlık

 Uygulama ve Hibe Detaylarına İlişkin bilgilere bu linkten ulaşmak mümkündür. 

 Yukarıdaki harcama kalemlerinin bir kısmı İdarece karşılanmakta olup, diğer kısmı firmalarca karşılanacaktır. Ayrıca buraya sadece Bilişim sektörüne yapılan destek programına ilişkin detaylar eklenmiştir.

 BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

 – Pazara Giriş Desteği; Pazara giriş için yurtdışındaki ülke mevzuatı, sektör analizleri, yatırım fizibilitesi gibi alanlarda hazırlatılacak raporlar için verilmektedir. Bilişim şirketleri için %60 ve max 100.000 $ tutarındadır. Bilgisayar oyunlarının yurt dışı pazarlamasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için % 50 oranında ve max 100.000 $ tutarında desteklenir.

 – Yurt dışı Tanıtım Desteği; Fuar, Kongre, konferans ve bağımsız tanıtım programları çerçevesinde yapılan, reklam, sponsorluk tanıtım, danışmanlık ve katılım giderlerinin %50 si oranında ve max 300.000 $ tutarında. Arama motorlarında yapılan arama ağı reklamları dahil reklam ve tanıtım giderlerinin %50’si oranında yıllık en fazla 100.000 $ tutarında desteklenir.

 – Yurt dışı Birim Desteği; Yurt dışında açılacak her bir şubenin kirasının %60’ı yıllık maksimum 300.000 $ tutarında desteklenir.

 Belgelendirme Desteği; Bir Ticaret Heyeti veya lım heyeti programı kapsamında katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri  %70 oranında ve program başına 150.000 $ tutarında karşılanır.

 Danışmanlık Desteği; Bilişim Şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 oranında ve en fazla 200.000 $ tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kere yararlanabilir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir