Duyurular Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Duyurular Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

6111, 7103 ve 7252 Kanun Numaralı Teşviklerden Yararlanma Süresi Uzatıldı

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye istinaden, Cumhurbaşkanı tarafından 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri uzatılmıştır....