Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Opsiyon Havuzu Nedir ?

Opsiyon Havuzu: Daha ziyade start up firmaları tarafından, yetenekli çalışanların kendi girişim firmalarında çalışmasını teşvik etmek amacıyla, rezerve edilmiş pay senetlerini ifade eder. Bu personellere belli bir ücretin yanında bir miktar da pay teklif edilerek şirketin büyümesi veya yatırım alması sonrasında veyahut halka açılması senaryosunda büyür karlar elde etmesi fırsatı sunulur. Bu uygulama çalışan personellerde […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Çeşitleri

1- Hamiline ve Nama Yazılı Paylar Nama Yazılı Pay; Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olan ve o kişinin şirketteki ortaklık payını temsil eden pay senetleridir. Nama yazılı pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini, sahiplerinin […]

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Start Up Firmalarında Yatırım Alma, Sermaye Artırımı ve Emisyon Primi’nin Önemi

Firmalar farklı nedenler yüzünden sermaye eksikliği hissederler. Bu eksiklik Net İşletme Sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi yeni yatırımcılardan bulunan fonların şirkete enjekte edilebilmesi sebebiyle de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun asli amaç şirket mali yapısının güçlendirilmesidir.

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Start Up Firmalarında Yatırım Alma, Sermaye Artırımı ve Emisyon Primi’nin Önemi

  Firmalar farklı nedenler yüzünden sermaye eksikliği hissederler. Bu eksiklik Net İşletme Sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi yeni yatırımcılardan bulunan fonların şirkete enjekte edilebilmesi sebebiyle de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun asli amaç şirket mali yapısının güçlendirilmesidir.  Son yıllarda girişimcilik anlayışının yeni bir boyut alması, Devletin bu konuda sağladığı girişim sermayesi desteklerinin artması, Melek Yatırımcılar’ın […]