Hibe Destek Programları

1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı 2017 Yılı Bigg Çağrı Duyurusu Yayınlandı

TÜBİTAK’ın 1512 kodlu girişim sermayesi desteği ilk defa 2012 yılında başvuruları kabul etmiş ve 2015 yılına kadar çok az değişerek devam etmiştir. Ancak 2015 yılında destek programında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve Aşama 1  başvurularının TÜBİTAK yerine yetkilendirilmiş ve “Uygulayıcı Kuruluşlar” olarak adlandırılmış 20 farklı kuruma (Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark yönetici şirketleri ve bir bankaya) yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
2017 yılı çağrısı çerçevesinde yapılan duyuruda ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı     TÜBİTAK  tarafından  yürütülen  1512  Programı  ile  birleştirilerek  1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı adı altında yenilenmiş içeriği ile uygulamaya alındığı açıklanmıştır.
BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı
Kısaca BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak adlandırılmış olan yeni ismiyle 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ise 3 aşamadan oluşmaktadır;
Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. Aşama 2 süresince teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.
Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.
1. Çağrı Kodu
1512-2017
2. Çağrı Başlığı
2017 yılı BİGG Çağrısı
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı kapsamında, herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri ve iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından belirlenen aşağıdaki Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 2 çağrı döneminde kabul edilecektir.
Ø   Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Ø   Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Ø   Bilkent CYBERPARK
Ø   Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.
Ø   Erciyes Teknopark A.Ş.
Ø   Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Ø   Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş.
Ø   Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
Ø   Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. İle.San. ve Tic. A.Ş.
Ø   İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Ø   İstanbul Teknokent A.Ş.
Ø   İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.
Ø   Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.
Ø   Marmara Teknokent A.Ş.
Ø   ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
Ø   Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Ø   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Ø   Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
Ø   Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
Ø   Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.
Uygulayıcı kuruluşların erişim bilgileri  www.bigg.tubitak.gov.tr adresinde yer almaktadır.
4. Çağrıya Başvuru Koşulları
Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 – Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 – TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 – Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.
Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından  https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.
5. Çağrı Takvimi
1. Çağrı Dönemi
Tarih
Aşama
10 Nisan – 28 Nisan 2017 (saat 17:30)
Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından
TÜBİTAK’a sunulması
2 Mayıs – 16 Mayıs 2017 (saat 17:30)
TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
Haziran – Temmuz 2017
2. aşama panel değerlendirmeleri
31 Temmuz 2017
Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
Ağustos – Eylül 2017
Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
1 Ekim 2017
Destek başlangıç tarihi
2. Çağrı Dönemi
Tarih
Aşama
1 Ağustos – 15 Ağustos 2017 (saat 17:30)
Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından
TÜBİTAK’a sunulması
16 Ağustos – 29 Ağustos 
2017 (saat 17:30)
TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
Eylül – Kasım 2017
2. aşama panel değerlendirmeleri
30 Kasım 2017
Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
Aralık 2017 – Ocak 2018
Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
1 Şubat 2018
Destek başlangıç tarihi

6
. Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli
Programın 2. aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için 150.000 TL’ye kadar geri          ödemesiz    teknogirişim    sermayesi    desteği    sağlanacaktır.     Proje    sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak, %20’si ise proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.
7. Başvuru Süreci
Programın  1.  aşamasında  iş  fikri  başvuruları  “3.  Çağrı  Konusu  ve  Kapsamı”  bölümünde
belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır.
Bu çağrı duyurusu ile 2 çağrı döneminde BiGG başvuruları kabul edilecektir.
Girişimci, iş fikrinin olgunluğuna göre Uygulayıcı Kuruluşun önerisi doğrultusunda hangi çağrı dönemine başvuru yapacağına karar verir.
Bu çağrı duyurusu kapsamında, 1. çağrı döneminde TÜBİTAK’a iş planı başvurusu yapan girişimci, 2. çağrı döneminde başvuruda bulunamaz.
8. Başvuru Belgeleri
Girişimci, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Lisans öğrencileri için, öğrenci işlerinden ön başvuru tarih aralığında alınmış 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge,
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
  • Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.
Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu  belgelerin  sağlanmaması veya  eksik  olması halinde,  girişimcinin  Programa  başvurusu kabul edilmeyecektir.
Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından  http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.
9. Sonuçların Duyurulması
  • 1. Aşama İş Fikri Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
İş fikri başvurularının Uygulayıcı Kuruluş tarafından değerlendirilmesi ile 1. aşamaya kabul edilen iş fikirleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından duyurulur.
  • 2. Aşama İş Planı Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Aşama İş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar girişimcilerin e-posta     adresine     bildirilir     ve    2.    aşamada     desteklenecek    iş     planlarının     listesi www.tubitak.gov.tr/1512 adresinde ilan edilir. 2. aşamada desteklenecek girişimcilerin şirket tescilini yaptırmaları için verilecek süre söz konusu e-posta içeriğinde yer alır. Desteklenmesi uygun bulunmayan girişimcilere ayrıca yazı ile bir bildirimde bulunulmaz.
10. Personel Giderleri Hakkında Önemli Hususlar
BİGG kapsamında kurulan şirketin kuruluş ortakları, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda 2. aşamada iş planı bütçesinde personel gideri sunamaz. Ancak üniversitelerde  görevli  öğretim  elemanı  kuruluş  ortakları,  2.  aşama  iş  planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.
 11. İlgili Dokümanlar
1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Uygulama Esasları
1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2. Aşama Başvuru Dokümanı
Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu
İlgili dokümanlara  www.tubitak.gov.tr/1512 web adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK- 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmış olup, çağrı duyurusunda yer alan istisnai hususlar dışındaki durumlar için Uygulama Esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.