Tübitak / Teydeb

TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Bilgilendirme Semineri

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2017 yılı 1. Çağrı 2. Aşama değerlendirme süreci tamamlandı.
Destek sürecinin 2018 yılında başlaması planlanmakta olup,projeleri desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin, aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları Uygulayıcı Kuruluş’a iletmesi gerekmektedir.
Girişimcilerden 12 Ocak 2017 tarihine kadar en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacakları bir  Limited veya Anonim şirket kurmaları  aşağıdaki belgelerin firma kaşeli ve imzalı kopyalarını   bağlı oldukları Uygulayıcı Kuruluş’a iletmeleri beklenmektedir.
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi levhası,
  • Noterden alınacak imza sirküleri
2012’den bu yana özellikle kamu kaynaklı hibe destekleri ile kurulan Ar-Ge tabanlı girişim firmalarının muhatap kaldığı 5746 (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun) ve 4691 (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) sayılı kanun uygulamalarına ilişkin sorunlara çözümler sunuyoruz.
5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Türkiye’nin en başarılı Teknokent’i seçilen ODTÜ Teknokent’le işbirliği içinde yürüttüğümüz seminerlere bir yenisi ile devam ediyoruz.
Bu çerçevede aşağıdaki konuların tartışılacağı seminerimiz, 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09:30’da ODTÜ TEKNOKENT Galyum Blok Atom Eğitim Salonunda  gerçekleştirilmiştir.
1- Şirket Kuruluş İşlemleri/özellik arz eden durumlar,
2- Şirket sahibi girişimcilerin vergisel yükümlülükleri ve ticari hayatta bilinmesi gerekenler
3- Şirket sahibi girişimcilerin SGK konusundaki yükümlülükleri
4- Tübitak Teydeb Destekleri ve Mali Rapor hazırlama süreçleri, Proje süresince dikkat edilmesi gereken mali konular.
5- 4691/5746 Sayılı Kanunlar ve İlgili Kanunların Kıyaslanması,
Bu konular hakkında sizler için hazırladığımız e-kitaba buradan ulaşabilirsiniz. Toplantıya katılan girişimcilerimize ayrıca kitapçık olarak da sunulacaktır.