Tübitak / Teydeb

TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı İş Planında Yapılan Revizyonlar

TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nın ilk 6 aylık döneminin tamamlanmasına az bir zaman kaldı.
TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programıçerçevesinde desteklenen şirketlerin İş Planı İlerleme Raporu’nun (AGY 312) hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki linkte yer alan kılavuzların girişimciler tarafından dikkatlice irdelenmesi önem arz etmektedir. 
Özellikle proje döneminde, iş planlarında değişiklik yapan girişimcilerin bu konuda yapmaları gerekenleri özetleyen bölüm, aşağıda yer almaktadır. Bu konulara dikkat edilmesi oldukça önemlidir.
Saygılarımızla,
Kapsam Denetim.

2.2       DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ VE BÜTÇE PLANLAMASI

 Sözleşme imzalandıktan sonra, iş planında yapılan veya yapılacak tüm değişiklikler, revizyonlar, talepler ayrıca gönderilmemeli, sadece İş Planı İlerleme Raporu’nun (AGY312)bu bölümünde sunulmalıdır.

 İş Planında sunulan dönemde hedef veya kapsamda,  sürede, bütçede veya idari bir değişiklik olduysa bilgi verilmelidir.Daha önceki dönemlerde sunulan ve uygun bulunan değişikliklere yer verilmemelidir. Ancak bu dönem ortaya çıkan ve ileriye dönük değişiklikler bildirilmelidir. Değişiklik(ler) tablodaki maddelerde istenen bilgilere uygun bildirilmelidir.Değişiklik(ler)le ilgili TÜBİTAK değerlendirme yaparak sonucu bildirecektir. Kabul edilen değişiklikler İşPlanına (AGY112) ilave edilmiş kabul edilecektir.

 2.2.1

 İş paketleri faaliyetleri, hedefleri, çıktıları veya yöntemlerinde bir değişiklik varsa ya da iş planına yeni bir iş paketi ilave ediliyorsa değişiklik gerekçesi ve teknolojik doğrulama zaman/maliyet planına etkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

 Yukarıdaki paragrafta belirtilen değişiklikler söz konusu olduğunda, revize AGY112-B hazırlanmasının gerekliliği konusunda TEYDEB’in görüşü alınarak, gerektiğinde revizyon hazırlanmalı ve İş Planıİlerleme Raporu (AGY312) ile birlikte gönderilmelidir. 2. Aşamasüresinin değişmesine yol açan değişikliklerde iş-zaman grafiği ve M030 formları revize edilerek gönderilmelidir.Kapsam değişikliğinden kaynaklanmayan diğer değişiklikler ise diğer maddelerde açıklanmalıdır.

 2.2.2.1

Süre değişikliği: Proje sözleşmesinde belirtilen destek süresininuzatılması kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir.Değerlendirme sonucunda destek süresi oniki (12) ayı geçmemek üzere ve destek süresinin en fazla yüzde yirmibeşi (%25) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır. Hesaplanan süre uzatımıtam ay değilse, %25 artış oran kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

 İş paketleri sürelerinde değişiklik olduysa açıklaması/gerekçesi belirtilmeli, iş-zaman planına etkisi gösterilmelidir.

 2.2.2.2

 Kaynak/bütçe değişikliği: Personel, danışmanlık, hizmet alımı, alet/teçhizat/yazılım gibi proje kaynaklarındaki değişiklikler belirtilmeli, yeni personelin özgeçmişi ve yeni danışmanlık/hizmet alımı sözleşmesi eklenmelidir. Bütçe değişikliğinin hangi maliyet kalemlerinde olduğu ve gerekçesi açıklanmalıdır. Destek kapsamına alınmış olan toplam bütçe miktarında değişiklik olmamalıdır.

 İş paketleri faaliyetleri, hedefleri, çıktıları veya yöntemlerinde değişiklik yapılmadan, sadece süre ve bütçe değişikliği talebi olması durumunda değişiklikten etkilenen; iş paketi tanımlama formu, iş paketi maliyet gerekçeleri, iş zaman grafiği, Tahmini Maliyet formları (M011’den M030’a kadar) yenilenerek AGY312’ye ek olarak PRODİS’e yüklenmelidir.

 2.2.3

 İlk dönemde gerçekleştirilmiş teknolojik doğrulama faaliyetleri ve bu kapsamda yapılmış olan harcamalar göz önünde bulundurularak, aktarılan sermaye desteğinden varsa kalan tutarı ve ikinci dönem için aktarılacak sermaye desteğini nasıl harcayacağınıza ilişkin planlamanız bu bölümde açıklanmalıdır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir