Girişimcilik Tübitak / Teydeb

Teknogirişim Firmaları ve Tübitak 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin hayata geçirilmesi ile birlikte TGSD alan firmaların desteklenmesine yeni bir boyut getirilmiştir.

Tübitak 1512 Programı 3 aşamadan oluşmakta olup, Aşama 3; TÜBİTAK’ın hali hazırda var olan 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na geçişi ifade etmektedir. TÜBİTAK 1507 Destek Programı’nın uygulama esaslarında Teknogirişim firmalarına (hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek alan Teknogirişim firmaları hem de TÜBİTAK 1512 Programı çerçevesinde desteklenen Teknogirişim firmaları) ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve Teknogirişim Sermayesi Desteği

Desteği Alan Firmalar

Teknogirişim Firmalarına 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı yönetmeliğinde özellikle vurgulanmış, bu firmalara bazı özel düzenlemeler ve ayrıcalıklar getirilmiştir. Teknogirişim firmaları imtiyazlı bir şekilde değerlendirilmek üzere bu programa bir kez başvuru yapabilir. Bu başvuruyu, projenin başarı ile tamamlandığına ilişkin yazıyı ilgili kamu idaresinden temin ederek, teknogirişim sermaye desteğinin tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay içerisinde yapabilir.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda Teknogirişim Firmalarına Sağlanan Ayrıcalıklar;

a- Proje Genel Giderleri Desteği;

Teknogirişim firmalarına özel olarak söz konusu proje bütçesinin %10’u kadar proje genel gideri tahsis edilecektir. Söz konusu destek programının %75 oranında olduğu ve katma değer vergisini kapsamadığı düşünüldüğünde, bu tutarların önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Zira birçok firma, söz konusu %10’luk tutarı desteğin %25’lik kısmını finanse etmekte veya KDV tutarlarını karşılamakta kullanabileceklerini düşünmekteyiz. Ayrıca aşağıda detaylarına yer verilen gider kalemleri sadece Teknogirişim Firmalarının proje başvurularında kabul edilecektir.

– muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
– ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su
giderleri
– telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

b- Hakem Değerlendirmesi;

Hakemler, teknogirişim sermaye şirketleri tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projeleri diğer firmaların aksine
aşağıdaki kriterler açısından değerlendirmeye tabii tutmayacaklardır.

a) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
b) Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
c) Proje çıktılarının ekonomik yarara dönüşebilirliği

Bunun yerine sadece aşağıdaki iki kriter yönünden irdelenir.;

1) Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu:
Teknogirişim sermaye desteği alınarak gerçekleştirilmiş projenin,
kavramsal tasarımı ve teknolojik doğrulaması başarıyla tamamlanmasına
karşın, yeni bir proje kapsamında daha fazla Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç
duyulması ve bu ihtiyacın sunulan proje önerisi ile karşılanması,

2) Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu.

c- Birden fazla ön ödeme

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunularak desteklenmiş projelerde, birden fazla ön ödeme (transfer ödemesi) yapılabilir. Bu kapsamda bir kez ön ödeme (transfer ödemesi) alan kuruluş, ödemenin mahsuplaşılmasından sonra yeni transfer ödemesi taleplerinde bulunabilir.

Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) geçemez. Transfer ödemesi işlemlerinde, talep edilen ilk transfer ödemesinin yüzde yirmi beş (%25) fazlası kadar teminat alınır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir