Duyurular

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamada

Finansman giderlerinin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kısmının gider olarak gösterilemeyeceğini ifade eden finansman gider kısıtlaması, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin finansman ihtiyaçlarını borçlanmak yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu çerçevede ilgili kanun maddelerinde yapılan değişiklikler ile daha önce söz konusu uygulama getirilmiş, ancak şimdiye kadar uygulanmasına ilişkin bir karar yayımlanmamıştı.

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerince, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işyerlerinde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırım maliyetlerine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gider olarak indirilemeyecektir. 
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerince, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırım maliyetlerine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. gider ve maliyet unsurlarının toplamının %10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

Düzenlemeye göre finansman gider kısıtlaması;

  • Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde aşan kısma isabet eden gider ve maliyet unsurlarına uygulanacaktır. 
  • En fazla %10 ile sınırlı olacaktır. Ancak kısıtlamaya ilişkin oranı sektörler itibari ile değiştirmek konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
  • Gider ve maliyet unsurlarından yatırım maliyetlerine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı dışındadır.
  • 2021/ 1’inci geçici vergilendirme dönemi beyanlarından itibaren bu durum dikkate alınmalıdır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir