Duyurular

Borç Yapılandırmalarına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmişti. Bu çerçevede borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi 31.12.2020, ilk taksit ödemesinin son günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyeler için 31.01.2021, SGK için ise 01.03.2021 idi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu kanunun ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay daha uzatılmıştır. 

Buna göre, değişiklik yapılan sürelerin son hali aşağıdaki gibidir:

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER

Mevcut Süre

Uzatılan Süre

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi

31 Aralık 2020

31 Ocak 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi

1 Şubat 2021

1 Mart 2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi

1 Mart 2021

31 Mart 2021

Meslek mensuplarının odalara ve odaların TÜRMOB’a olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi

31 Ocak 2021

28 Şubat 2021

Meslek mensuplarının odalara ve odaların TÜRMOB’a olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ilk taksit ödeme süresi

1 Mart 2021

31 Mart 2021

Taksit ödeme süresi ve sayısı

Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde en çok 18 taksit

DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER

Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi
Kaynak: Türmob
31 Aralık 2020

31 Ocak 2021

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir