Duyurular
Duyurular

İstihdam Teşvikleri

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde birçok istihdam teşvik paketi hayata geçirilmiş veya süresi uzatılmıştır. İşsizlik Sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İşsizlik Sigortası Kanununa göre hizmet akdinin sona ermesinden […]

Duyurular
Duyurular

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklar yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiştir.  Bu çerçevede söz konusu kanun kapsamında getirilen düzenlemelere aşağıda ulaşabilirsiniz. Borç Yapılandırması Yasa temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yani vergi dairelerine, […]

Duyurular
Duyurular

Varlık Barışı

Varlık Barışı Kanundaki madde 30/06/2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ve bu varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkân sağlanmaktadır. Öte yandan, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin […]

Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Vergi Affı 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 1) Kamu Borçlarına Yapılandırma İmkanı Getirildi Yeniden yapılandırılacak borçlar ve konuları şöyle: – 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Maliye Bakanlığı nezdinde takip edilen bütün alacaklar – 31 Mart 2018 […]