18.09.1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile aktif toplamı ve net satışları belli sınırları aşan mükellefler için temel mali tabloların yanı sıra ek mali tablo düzenlemek zorunlu hale getirilmiştir. Bilanço ve gelir tablosu temel mali tabloları ifade etmekte olup aşağıda sıralı olanlar ise ek mali tabloları ifade etmektedir:

  1. Satışların Maliyeti Tablosu
  2. Fon Akım Tablosu
  3. Nakit Akım Tablosu
  4. Kar Dağıtım Tablosu
  5. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Bu çerçevede, 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tablolara ek mali tabloları da eklemeleri zorunlu olup ek mali tablolardan yalnızca kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

Aktif ve net satış tutarları belirlenen hadleri aşan mükelleflerin söz konusu ek mali tabloları düzenlememeleri halinde hem özel usulsüzlük cezası hem de ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur. Bu kapsamda 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2021 yılı için 9.000 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Kaynak: TÜRMOB

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir