Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Dövizli Sözleşmeleri TL’ye Çevrilmesi

İhracat Bedellerinin TL’ye Çevrilmsi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 5 Eylül 2018 itibariyle yürürlüğe girmiş olup altı ay süreyle yürürlükte kalacaktır.: 180 Gün İçerisinde Tahsilat Bu Tebliğin 3. Maddesine göre, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, ihracat bedelinin, ihracata aracılık eden banka hesabına transfer edilmesi veya getirilmesi ve TL’ye […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Devirleri Nasıl Yapılır

  Sermaye şirketlerinde pay devirlerinin nasıl yapılacağı ve hangi adımların izleneceği aşağıda kısaca özetlenmiştir. Buna göre Limited şirketlerde ve Anonim Şirketlerde takip edilecek  süreçler farklılık arz etmektedir. A- LİMİTED ŞİRKETLER; a- Noter huzurunda hisse devir sözleşmesi imzalanır ve pay devri için Genel Kurul Onayı aranır b- Ana sözleşmede aksine bir hüküm yok ise Genel Kurul […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Senetleri Hakkında sık Sorulan Sorular

1-Pay Senedi Bastırma Neden Önemli?; G.V.K Mükerrer 80/1; Şirketlere ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Örneğin, Mehmet Demir TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak,  01.03.2016 tarihinde anonim şirket kuruluşu ile edindiği paylarını, 02.03.2018 tarihinde bir yatırımcıya 750.000 bin TL’ye satmışsa, aradaki 700.000 TL kazanç nedeniyle, […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Çeşitleri

1- Hamiline ve Nama Yazılı Paylar Nama Yazılı Pay; Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olan ve o kişinin şirketteki ortaklık payını temsil eden pay senetleridir. Nama yazılı pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini, sahiplerinin […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay/Pay Senedi

Pay; kavramı şirket hissedarlarının şirket sermayesine katılma oranı ile birlikte pay sahibinin hak ve sorumluluklarını ifade eder. Pay Senedi; Şirket hissedarlarına ait sermaye paylarını temsil etmek üzere 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak Pay Sahibinin Hakları; 1- Kar Payı Hakkı; Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Her […]