4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde düzenlenen birçok ihaleye katılabilmek için teklif verecek firmaların ihale konusu veya benzer işlerde deneyimini gösteren belgeler talep edilebilmektedir. Genel itibariyle “İş Bitirme Belgesi” olarak adlandırılan bu belgelere sahip olmayan şirketler en baştan ihaleye katılım şanslarını kaybetmektedirler. Ancak 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile Teknolojik Ürün Sahibi firmalara “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” verilmeye başlandı. Böylece bu belgeye sahip firmalar daha önceden benzer alanlarda iş bitirmeleri olmasa dahi ilgili ihalelere katılma teklif verme şansı elde etmiş oldular.
Birçok firma Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR Belgesi) alarak ayrıca Kamu İhalelerinde fiyat avantajı elde edeceklerini düşünmektedir. Ancak TÜR belgesi daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir nevi İş Bitirme Belgesi olarak kabul görmektedir. Kamu İhalelerinde %15 fiyat avantajı  sağlayan belge ise  Yerli Malı Belgesi olup, bu belgeyi edinmenin prosedürü ise tamamen farklıdır. Tür Belgesi almak isteyen firmalar eğer hizmet sektörü dışında faaliyet gösteriyorlarsa, zaten başvuru öncesinde Yerli Malı Belgesi’ni de almak zorundadırlar.
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (Tür Belgesi)
TÜR Belgesi şirketlerin;
– Teknoloji Merkezi İşletmelerinde,
– Ar-Ge Merkezlerinde
– Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
– Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde
– Rekabet öncesi iş birliği projelerinde
– Teknogirişim Sermaye Desteği alan projelerinde
yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, beş yıl süreyle düzenlenmektedir.
Bunun yanında 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile birlikte kendi öz kaynakları ile proje yürüten firmaların, bu projeleri çerçevesinde geliştirdikleri ürünler için de Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi almalarının önü açılmıştır. Buna göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak bu projeler, Bakanlıkça TÜBİTAK’a iletilecek, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ürünün, Teknolojik bir ürün olarak değerlendirilmesi halinde bu başvurular da kabul edilecektir.
Başvurular ise elektronik ortamda kabul edilmektedir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a- Kamu Destekli Projeler Sonucu Ortaya Çıkan Ürünler İçin;
1- Taahhüt ve Kabul Beyanı Formu (Ek-1)
2- Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren belge
3- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlayıp başarı ile tamamlanan projeler için projenin başarı ile tamamlandığını gösteren Proje Bitirme Belgesi
4- Yerli malı belgesi (Hizmetler için bu belge istenmez)
b- Özkaynaklarla Yapılan Projeler Sonucu Ortaya Çıkan Ürünler İçin
1- Taahhüt ve Kabul Beyanı Formu (Ek-1)
2- Ürün ve proje bilgilerini içeren Form (Ek-2)
3- Yerli malı belgesi (Hizmetler için bu belge istenmez)

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Sıkça Sorulan Sorular;
1- TÜR Belgesini nasıl kullanabilirim?
TÜR Belgesi ihalelerde iş bitirme belgesi yerine geçmektedir.
2- Kamu İhalelerinde Kullanabileceğim/Kullandığım İş Bitirme Belgem Var, TÜR Belgesi Almam Zorunlu Mu?
Hayır.  TÜR Belgesini ihalelerde iş bitirme belgenizin olmadığı durumda kullanabilirsiniz.
3-Herhangi Bir Ar-Ge Projesi Yapmadım TÜR Belgesi Alabilir Miyim?
Hayır. Kamu destekli veya özkaynaklı bir Ar-Ge projesi tamamlamadan TÜR Belgesi alamazsınız.
4-KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı vb. bir Kamu Kurumundan/Kuruluşundan Yatırım Desteği Aldım. TÜR Belgesi Alabilir Miyim?
Hayır. Aldığınız desteğin türü Ar-Ge desteği olmalıdır.
5-TÜR Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?
TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihi itibarıyla 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.
6- TÜR Belgesi ihalelerde fiyat avantajı sağlar mı?
Hayır. TÜR Belgesi ihalelerde sadece iş bitirme belgesi yerine kullanılan bir belgedir.
7-Birden fazla ürün için belge alabilir miyiz?
TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.
8- TÜR Belgesi İçin Ücret Ödenecek Mi?
Hayır. TÜR Belgesi almanız için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.
9-İnceleme Süreci Nasıl Olur?
İlgili başvuru, başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde incelenir ve eksiklik bulunması halinde firmadan eksik belgelerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde tamamlaması istenir.
10- Özkaynakla Yapılan Projeler Nasıl Değerlendirilir?
Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetler için yapılan başvurular, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Bakanlıkça belirlenen hususlar çerçevesinde incelenir. İncelemeler sonucunda oluşturulan Değerlendirme Raporları en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde TÜBİTAK tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir.