Duyurular

Dövizli İşlem Yasağı’na Uymama Cezası

[Tek Cümlede Özet: Söz konusu zorunluluğa aykırı davranan her biri tarafa ayrı ayrı uygulanmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır.]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile birlikte Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre bazı sözleşmeler ve ödemelerin ve dolayısıyla faturaların dövizli olarak veya dövize endeksli olarak düzenlenmesi yasaklanmış olup, söz konusu düzenlemeye riayet etmeyenler için ciddi para cezaları öngörülmüştür Buna göre;

Söz konusu zorunluluğa aykırı davranan her biri tarafa ayrı ayrı uygulanmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu cezaların caydırıcı nitelikte yüksek olması yukarıdaki açıklamalara göre ilgili mevzuat hükümlerinin iyi irdelenerek, risk teşkil edebilecek uygulamalardan kaçınılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir